Jdi na obsah Jdi na menu
 

Elektrárna Ledvice

 

1.jpgOd dubna do června 2010 jsem nastoupil na geodetické práce výstavby IV. etapy – Nový zdroj ELE 660 MWe -  Turbogenerátor. U této stavby jsem byl zúčastněn od samého začátku po její konečnou fázi. Za necelé tři měsíce jsem měl odpracováno cca 850 hodin. Byla to každodenní práce včetně víkendů. Bohužel na firmě nebyl nikdo vhodný ať z důvodů rodinných či profesních, kdo by mě mohl vystřídat. Bylo to opravdu velice náročné. Výstavba turbogenerátoru navazuje na III. etapu v místě turbostolice. Vrchní plocha turbostolice o stavební výšce +10.425 byla vybroušena dle požadavku max. převýšení ±1mm/1m. Až tehdy mohly být usazeny tkzv. pružinové izolátory, které budou tlumit vydávané vibrace.Kolem pružin byla montována podlaha z bednících desek dle mezního kritéria výškového usazení ±3mm na výškovou kótu +11.000 pomocí digitálního nivelačního přístroje Leica. Na takto vyrovnanou podlahu byly usazeny co do plochy největší a nejtěžší zámečnické prvky, které se budou o pružiny následně opírat.

2.jpgDále byla vytyčena poloha svislých železobetonových konstrukcí, dle které se začala provádět montáž bednících souprav. V průběhu celé stavby se takto vzniklá svislá rovina musí neustále proměřovat a porovnávat s projektovanou rovinou. Samozřejmě nejdůležitější měření svislosti resp. odklon bednění od projektované roviny je před jednotlivými betonážemi.  Na práce montáže bednění navazují práce vázání armatury, do které se musejí instalovat zámečnické prvky. Vytyčení  těchto prvků je pro geodeta velmi komplikované vzhledem k optické neprůchodnosti přes vyvázanou armaturu. Nejvyšší nároky na přesnost byly kladeny na trubky pro kotevní šrouby NT a generátoru (± 5mm vzhledem k osám turbosoustrojí a kondenzátoru), dále na kotevní desky pro nosníky RZ ventilů (svislost ±2mm/1m). Toto kriterium je velmi těžké geodeticky „ohlídat“, jelikož tyto prvky se opírají o vyvázanou armaturu, která je volně pohyblivá mezi bednícími soupravami.

 3.jpgK jednotlivým betonážím bylo nutné zaměřit a vyhodnotit kompletní zaměření zámečnických prvků, bednících souprav a výšky vyvázané armatury. V protokolech o zaměření byly uvedeny odchylky od projektovaných souřadnic ve směru podélné osy turbogenerátoru (∆X) a vzdáleností na ni kolmé (∆Y).Toto zaměření se provedlo po betonáži kompletně ještě jednou a bylo tak součásti dokumentace k předání stavby. Následně na to navazují další práce, jako montáž technologie turbíny a generátoru atd.

 4.jpgHorká pára pohánějící turbogenerátor kondenzuje v kondenzátorech na horkou vodu, která je ochlazena v chladící věži. Současně s výstavbou věže byla vytyčována vestavba včetně stoupacích kanálů a ocelové konstrukce, která podpírá kouřovod. Po dokončení tažení stoupací soupravy, resp. chladicí věže se vytyčovalo umístění cca 200 kalichů, do kterých budou zapuštěny prefa sloupy. V průběhu budování chladící věže je potřeba sledovat vertikální posuny. Proto byl vypracován „Projekt sledování vertikálních posunů“, na základě jehož jsou v jednotlivých etapách vyhodnoceny příslušné posuny  nivelačních značek. Výška věže dosahuje stavební výšky +144,8 m. Pro srovnání je jen o 10 m nižší než chladící věž v elektrárně Temelín.